پشت صحنه یک تعزیه؛ از عاشورا خوانی شمر تا لب تشنه تعزیه‌ خوان‌ ها نمایشی که آدم‌ ها را تغییر می‌دهد

پشت صحنه یک تعزیه؛ از عاشورا خوانی شمر تا لب تشنه تعزیه‌ خوان‌ ها

بوشهر- تعزیه روز عاشورا سوزناک‌ترین نمایش میدانی است که هر سال تکرار و برگزاری آن موجب حزن و اندوه هزاران دلسوخته این واقعه می‌شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، تغریه محرم حکایت عاشقی است که با هنر همراه شده و...