تعصبات ضد اسلامی به ضرر آمریکاست رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا:

تعصبات ضد اسلامی به ضرر آمریکاست

رئیس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا طی یادداشتی در روزنامه آمریکایی به بررسی حمایت‌ ها، اظهارات ضد اسلامی و مواضع نژاد پرستانه در آمریکا و اروپا پرداخت به گزارش پرس شیعه؛ دیوید پترائوس» رئیس سابق سازمان مرکزی...