دفتر شبکه سعودی العربیه در بیروت تعطیل شد

دفتر شبکه سعودی العربیه در بیروت تعطیل شد

شبکه سعودی العربیه، دفاتر خود در پایتخت لبنان را تعطیل کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه خبری العربیه عربستان در ادامه بحران در روابط ریاض و بیروت، دفاتر خود را در لبنان تعطیل و ۲۷ کارمند آن را اخراج کرد. رویترز از بیروت...