موافقت ایران؛ شرط کویت برای پایبندی به تعهدات نفتی

موافقت ایران؛ شرط کویت برای پایبندی به تعهدات نفتی

وزیر نفت کویت در یک گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت: کویت تنها درصورتی با افزایش ندادن تولید نفت موافقت می کند که ایران و سایر کشورهای بزرگ تولید کننده با آن موافق باشند.وی افزود: چنانچه قراردادی در این خصوص امضا شود، کشورش...