امضای تفاهم‌ نامه‌ نفتی بین ایران و اقلیم کردستان ناظم دباغ خبر داد:

امضای تفاهم‌ نامه‌ نفتی بین ایران و اقلیم کردستان

نماینده‌ اقلیم کردستان عراق در ایران به‌ هفته‌نامه‌ روداو اعلام کرده که‌ ماه‌ پیش تفاهم‌ نامه‌ ای نفتی ما بین ایران و اقلیم کردستان عراق به‌ امضا رسیده‌ است. به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از هفته‌نامه‌ روداو،...