تفاوت ادیان، اسبابی برای جنبش و رهایی از جمود فکری گفتاری از امام موسی صدر؛

تفاوت ادیان، اسبابی برای جنبش و رهایی از جمود فکری

بخشی از سخنرانی امام موسی صدر در فروردین ۱۳۴۳ در کنفرانس بنیاد هم‌ اندیشی لبنان درباره اسلام، تشیع و تکثر ادیان از نظر می گذرد. به گزارش پرس شیعه؛ آنچه در پی می‌آید، بخشی از سخنرانی امام موسی صدر در فروردین ۱۳۴۳ در...