بسیاری از مردم دین شان آدامسی است آیت‎ الله جوادی آملی:

بسیاری از مردم دین شان آدامسی است

حضرت آیت‎ الله جوادی آملی گفت: خیلی‎ها دین شان دین آدامسی است، این آدامس مادامی که مختصر لذت دارد، در فضای کام و دهان می‎چرخد، وقتی مزه‎اش را از دست داد آن را دور می‎اندازند، این طبع دنیا است. به گزارش پرس شیعه؛حضرت...