هیچگاه نباید فریب دشمن حیله گر را بخوریم ؛ انسان معجونی از خیر و شر است آیت الله العظمی سبحانی مطرح کردند:

هیچگاه نباید فریب دشمن حیله گر را بخوریم ؛ انسان معجونی از خیر و شر است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به آیات قرآن بر لزوم هوشیاری در مقابل فریب های دشمنان دین و خدا تاکید کردند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی، بعد از ظهر امروز در درس تفسیر سوره مومنون در مدرسه حجتیه گفتند: زمین و...