همایش اسلام در گرجستان در تفلیس برگزار شد

همایش اسلام در گرجستان در تفلیس برگزار شد

همایشی تحت عنوان اسلام در گرجستان؛ سیاست دولت و دیدگاه های مناطق در تفلیس برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ حاج رامین ایگیدوف، رییس اداره دولتی مسلمانان گرجستان در صفحه فیسبوک خود گزارش داد که در همایشی که تحت عنوان...