بشار اسد: تفکر افراطی بزرگترین خطر جهان است

بشار اسد: تفکر افراطی بزرگترین خطر جهان است

رئیس جمهوری سوریه یک هیئت انگلیسی متشکل از اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام و شماری از علمای دینی و دانشگاهیان را به حضور پذیرفت. به گزارش پرس شیعه؛ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز یکشنبه یک هیئت انگلیسی متشکل از اعضای...