تقابل دریایی ایران و آمریکا در ۲۰۱۶ دو برابر شد «فاکس نیوز» ادعا کرد؛

تقابل دریایی ایران و آمریکا در ۲۰۱۶ دو برابر شد

یک خبرگزاری آمریکایی با استناد به گزارش های نظامی این کشور مدعی شد که تنها در نیمه نخست سال جاری میلادی، خلیج فارس شاهد افزایش دو برابری تقابل دریایی ایران و آمریکا بوده است. به گزارش پرس شیعه؛ فاکس نیوز در گزارشی به...