امام خمینی (ره) بین دختر و همسرش کدام را انتخاب کرد؟

امام خمینی (ره) بین دختر و همسرش کدام را انتخاب کرد؟

طبیعی است که در طول زندگی برای هر شخصی مشکلات سخت وبحران هایی بوجود می آید که در این سختی ها باید رضایت به تقدیر الهی داشت و با اطمینان به پروردگار حکیم و توکل به او راحت از این مشکلات گذشت. پرس شیعه؛ خداوند متعال در قرآن...