تقدیر علمای فلسطین از خدمات ایران به ملت این کشور

تقدیر علمای فلسطین از خدمات ایران به ملت این کشور

سخنگوی شورای علمای فلسطین در لبنان گفت: درحالی که برخی کشورهای عربی - فلسطین را فروخته و ملت آن را در مقابل دشمن صهیونیستی تنها گذاشته اند- جمهوری اسلامی ایران به کمک های همه جانبه خود از ملت و مقاومت فلسطین ادامه داده...