العامری: تقسیم عراق، سر آغاز جنگ داخلی است

العامری: تقسیم عراق، سر آغاز جنگ داخلی است

دبیرکل سازمان بدر با تاکید بر مخالف خود با هرگونه تقسیم عراق تاکید کرد که تقسیم عراق تحت هر بهانه‌ای سرآغاز وقوع جنگ داخلی در این کشور خواهد بود. به گزارش پرس شیعه به نقل از فرات نیوز، هادی العامری در سخنرانی خود در...