آیت الله بهجت : بقای شیعه با تقیه انجام پذیرفته است

آیت الله بهجت : بقای شیعه با تقیه انجام پذیرفته است

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: رواج و بقای مذهب شیعه ی امامیه با تقیه انجام پذیرفته است. آیا با این حال می توان تقیه را از دین ندانست و آن را از دین جدا ساخت؟! مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: رواج و...