مراسم معارفه مدیر عامل جدید سروش برگزار شد رستم‌ وندی جانشین فضائلی؛

مراسم معارفه مدیر عامل جدید سروش برگزار شد

مراسم معارفه تقی رستم‌وندی به‌عنوان مدیرعامل جدید انتشارات سروش در انتشارات سروش برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم معارفه تقی رستم‌وندی مدیرعامل جدید انتشارات سروش عصر دیروز شنبه ۱۴ فروردین با حضور مراد عنادی...