پنجره ای جدید برای رصد اجرام آسمانی نصب شد

پنجره ای جدید برای رصد اجرام آسمانی نصب شد

ناسا دومین آینه «تلکسوپ فضایی جیمز وب» را نصب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سازمان ناسا در مرکز فضایی «Goddard Space Flight» دومین آینه «تلسکوپ فضایی جیممز وب» را با موفقیت نصب کرد. این تلسکوپ پیشرفته ترین تلسکوپ فضایی است که تا کنون...