تصاویر بزرگترین تلسکوپ جهان

تصاویر بزرگترین تلسکوپ جهان

چین اواخر سپتامبر ۲۰۱۶ بزرگترین تلسکوپ جهان برای دریافت پیام از فضای خارجی از حیات در خارج زمین را رونمایی می کند. به گزارش پرس شیعه؛ این تلسکوپ با ارتفاع ۵۰۰ متر در شهر "بینگتانگ" در استان "جویشچو" واقع در جنوب غرب چین...