محاصره داعش در حومه حلب

محاصره داعش در حومه حلب

نیروهای ارتش سوریه تروریستهای داعش را در حومه حلب محاصره کرده اند. به گزارش پرس شیعه، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی در حومه حلب، ده ها کیلومتر از این مناطق را تحت کنترل درآوردند، و وارد شهرهایی در حومه شرقی این...