ارتش در آستانه ورود به یک شهر مهم در حومه حلب

ارتش در آستانه ورود به یک شهر مهم در حومه حلب

نیروهای ارتش سوریه برای گسترش مناطق تحت کنترل خود در حومه حلب و آزادسازی شهر مهم و راهبردی "الباب" آماده می‌‌شوند. به گزارش پرس شیعه، نیروهای ارتش سوریه در حومه حلب روستای "تل حطابات" در شمال فرودگاه نظامی کویرس را تحت...