تل‌ رفعت در شمال حلب سوریه آزاد شد

تل‌ رفعت در شمال حلب سوریه آزاد شد

نیروهای دموکرات سوریه، شهر تل رفعت در نزدیکی مرز ترکیه را به طور کامل به کنترل خود در آوردند. به گزارش پرس شیعه، گروه های تروریستی حاضر در این استان، به از دست دادن تل رفعت اذعان کرده اند. بدین ترتیب منطقه مهم دیگری در...