تمام سلام : ثبات لبنان از سوی کوردلان هدف قرار گرفته است

تمام سلام : ثبات لبنان از سوی کوردلان هدف قرار گرفته است

نخست وزیر لبنان از نقشه های شرورانه ضد لبنان و این که ثبات کشورش از سوی کوردلان هدف قرار گرفت است سخن گفت. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، تمام سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به انفجار های تروریستی امروز در...