تمبر مدافعان حرم رونمایی شد با حضور وزیر ارتباطات؛

تمبر مدافعان حرم رونمایی شد

تمبر شهدای مدافع حرم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات رونمایی شد. به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با ۲۲اسفند روز گرامیداشت شهدا، از تمبر مدافعان حرم با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و مهندس مهری مدیرعامل پست رونمایی...