ناو گروه پاکستان در بندرعباس پهلو گرفت ؛ انجام تمرین مشترک دریایی صبح امروز انجام شد؛

ناو گروه پاکستان در بندرعباس پهلو گرفت ؛ انجام تمرین مشترک دریایی

ناو گروه نیروی دریایی ارتش پاکستان صبح امروز به مدت ۴ روز در سواحل بندرعباس پهلو گرفت. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان صبح امروز در منطقه یکم نیروی دریایی...