تنومه جنایتی که هیچگاه از یاد نخواهد رفت

تنومه جنایتی که هیچگاه از یاد نخواهد رفت

امروز نود و سومین سالگرد کشتار هزاران حاجی یمنی در سال ۱۹۲۳ توسط ارتش آل سعود در "تنومه" است. به گزارش پرس شیعه؛ تنومه نام روستایی در عسیر است. در سال ۱۹۲۳ سه هزار حاجی یمنی درحالیکه هیچ سلاحی به همراه نداشتند، در مسیر...