تهدید دانشجوی مسلمان در یکی از سواحل فرانسه

تهدید دانشجوی مسلمان در یکی از سواحل فرانسه

فرانسوی‌ ها، یک دانشجوی دختر مسلمان استرالیایی را به دلیل پوشیدن لباس شنای اسلامی (موسوم به بورکینی) از یکی از مناطق ساحلی بیرون کردند. به گزارش پرس شیعه؛ زینب الشلح، دانشجوی ۲۳ ساله رشته پزشکی در گفت وگو با رسانه های...