سناتور های آمریکایی ایران و روسیه را تهدید سایبری خواندند

سناتور های آمریکایی ایران و روسیه را تهدید سایبری خواندند

نمایندگان مجلس سنای آمریکا از کاخ سفید خواستند در مقابل تهدید های سایبری ایران و روسیه آمادگی داشته باشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از واشنگتن تایمز، نمایندگان مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از دولت آمریکا خواستند...