دولت کویت پیش‌ نویس توافقنامه IOC را نپذیرفت

دولت کویت پیش‌ نویس توافقنامه IOC را نپذیرفت

دولت کویت دو پیش‌نویسی را که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برای رفع تعلیق این کشور ارائه شده بود، نپذیرفت. به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به تعلیق کویت به دلیل دخالت دولت در امور کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های...