توافقنامه سه جانبه بندر چابهار نهایی شد رسانه های هندی اعلام کردند:

توافقنامه سه جانبه بندر چابهار نهایی شد

رسانه های هندی اعلام کردند که توافقنامه سه جانبه بندر چابهار نهایی شده است و با سفر «نارندرا مودی» به ایران به امضای طرفین خواهد رسید. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه اقتصادی «ودصم»، بر اساس گزارش، رسانه های هندی،...