ولد الشیخ دستیابی به توافق سیاسی در یمن را تکذیب کرد

ولد الشیخ دستیابی به توافق سیاسی در یمن را تکذیب کرد

فرستاده سازمان ملل به یمن اخبار منتشره در خصوص دستیابی به توافق سیاسی در یمن را رد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل به یمن اخبار منتشره از سوی رسانه ها مبنی بر دستیابی...