صلاله با بنادر ایرانی توافق‌ نامه تجاری امضا کرد

صلاله با بنادر ایرانی توافق‌ نامه تجاری امضا کرد

بزرگ‌ترین بندر عمان در جدید‌ترین تلاش‌های این کشور برای گسترش روابط کشتیرانی با تهران در دوران پساتحریم، توافق‌نامه‌های تجاری با پایانه‌های ایرانی مهم امضا کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در پی اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای...