خلاصه ای از اقدامات گروهک تروریستی تکفیری سنندج موسوم به توحید و جهاد

خلاصه ای از اقدامات گروهک تروریستی تکفیری سنندج موسوم به توحید و جهاد

به دنبال گسترش عقاید سلفیت تکفیری در منطقه غرب کشور، تعدادی از فریب خوردگان در زمستان سال ۱۳۸۷ فعالیت تروریستی خود را معطوف به ایران نمودند لذا اقدام به تشکیل گروهی تروریستی که در بین مردم به نام "گروه ابوبکر" معروف...