توصیه‌ های امام خامنه ای را دنبال می‌کنیم؛ بهره از تنوع در آموزش زبان خارجی وزیر آموزش و پرورش:

توصیه‌ های امام خامنه ای را دنبال می‌کنیم؛ بهره از تنوع در آموزش زبان خارجی

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه توصیه های مقام معظم رهبری را دنبال خواهیم کرد گفت: امیدواریم بتوانیم تنوع را در آموزش زبان های خارجی دنبال کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ علی اصغر فانی در حاشیه مراسم تقدیر از معلمان نمونه...