توصیه‌ های هشتگانه آیت‌ الله سیستانی به جوانان آیت الله سیستانی؛

توصیه‌ های هشتگانه آیت‌ الله سیستانی به جوانان

چندی پیش آیت‌ الله سیستانی، توصیه‌های ارزشمندی را مرقوم داشتند و تصریح کردند دوست دارم این جوانان عزیز را که برای من همچون جانم و خانواده خودم اهمیت دارند به هشت امر توصیه کنم که تمام سعادت دنیا و آخرت و خلاصه پیام‌های...