توطئه ترکیه و عربستان شکست خورده است

توطئه ترکیه و عربستان شکست خورده است

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: توطئه ترکیه و عربستان سعودی در سوریه شکست خورده و به بن بست رسیده است . به گزارش پرس شیعه، سیدحسن نصر الله به مناسبت گرامیداشت شهدای رهبران مقاومت، شیخ راغب حرب، عباس موسوی و عماد مغنیه،...