موج جدید توقیف گذرنامه شهروندان بحرینی

موج جدید توقیف گذرنامه شهروندان بحرینی

وزارت کشور بحرین گذرنامه چند شهروند بحرینی را در بدو ورود به کشور به بهانه نا معتبر و غیر قابل استفاده بودن توقیف کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، "راشد بن خلیفه آل خلیفه"، معاون وزارت کشور بحرین در امور...