با همه توان و امکانات از خانواده ‎های اعضای بسیج مردمی حمایت می ‎کنیم معاون تولیت آستان مقدس حسینی:

با همه توان و امکانات از خانواده ‎های اعضای بسیج مردمی حمایت می ‎کنیم

معاون تولیت آستان مقدس حسینی (ع) تصریح کرد: با همه توان و امکانات از خانواده ‎های شهدا و مجروحان بسیج مردمی عراق حمایت می‎کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ سید سعد الدین هاشم، معاون تولیت آستان مقدس حسینی (ع) امروز در مصاحبه با...