کره شمالی تولید پلوتونیوم را از سر گرفته است آمریکا:

کره شمالی تولید پلوتونیوم را از سر گرفته است

یک مقام آگاه وزارت خارجه آمریکا از شروع مجدد فعالیت های هسته ای مربوط به تولید پلوتونیوم توسط کره شمالی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از شروع مجدد تولید سوخت پلوتونیوم...