تولید محوری مبنای اقتصاد اسلامی در حرم حضرت معصومه تبیین شد؛

تولید محوری مبنای اقتصاد اسلامی

سخنران حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به این که اقتصاد اسلامی اقتصادی تولید محور بوده نه مصرف گرا، گفت: این اقتصاد به وسیله تولید موجب آبادانی شهرها شده و تعاون و رفتار مؤمنانه در تولید ملی لازمه رسیدن به توسعه و پیشرفت...