سوئیس و کویت بر همکاری های بشر دوستانه در سوریه تاکید کردند

سوئیس و کویت بر همکاری های بشر دوستانه در سوریه تاکید کردند

شیخ صباح خالد حمد آل صباح، وزیر امور خارجه کویت روز دوشنبه ضمن دیدار با برخی از مقامات بلند پایه سوئیس, برای شرکت در جشن پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک سوئیس - کویت وارد برن شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری...