اوباما، پوتین و انتخابات آمریکا توماس ریگینز

اوباما، پوتین و انتخابات آمریکا

کارزار هیلاری کلینتون نیز به میراث اوباما تکیه داده و بی شک به سوی جنگ ها و ماجراجویی های نظامی بیشتر از آنچه که آمریکا از زمان کره در آنها مشارکت کرده، پیش می رود. به گزارش پرس شیعه؛ چرا اوباما از طریق دستور به چنگ و...