نوشته هایی با برچسب "توکل"

انسانی که به خدا توکل می کند، با قدرت تمام در مقابل مشکلات می  ایستد و هرگز احساس شکست و نگرانی نمی کند.

انسانی که به خدا توکل می کند، با قدرت تمام در مقابل مشکلات می ایستد و هرگز احساس شکست و نگرانی نمی کند.

شادی واقعی از دیدگاه یک فرد با ایمان زمانی متصور است که او را یک گام به خدایش نزدیک تر کند. با این وجود، انسان ها به دلیل حس فطری تنوع طلبی خویش می توانند از لذت های مجاز دنیوی بهره مند شده و از آن شادمان شوند. این شادی ها می...

امام خمینی (ره) بین دختر و همسرش کدام را انتخاب کرد؟

امام خمینی (ره) بین دختر و همسرش کدام را انتخاب کرد؟

طبیعی است که در طول زندگی برای هر شخصی مشکلات سخت وبحران هایی بوجود می آید که در این سختی ها باید رضایت به تقدیر الهی داشت و با اطمینان به پروردگار حکیم و توکل به او راحت از این مشکلات گذشت. پرس شیعه؛ خداوند متعال در قرآن...