آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تکاثر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/تکاثر

تکاثر به معنی فخرفروشی در امور دنیایی می‌باشد و این سوره مکی است. تکاثر به معنی افتخار و فخرفروشی به یکدیگر در مورد چیزهای دنیایی است. بسیاری از انسانها به زیادی مال و زیادی فرزندان و نیز نفرات طایفه و تبار خویش به...