تکریم شهدا و ایثارگران تشریفاتی نباشد تولیت آستان قدس رضوی :

تکریم شهدا و ایثارگران تشریفاتی نباشد

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید مجدد بر این که تکریم شهدا نباید تزئینی و تشریفاتی باشد، گفت: تکریم‌ها باید واقعی باشد و جایگاه ایثارگری به عنوان یک اسوه و تابلو درخشان پیش روی آیندگان جلوه‌گری کند تا هم برای نسل فعلی...