ظهور گروه‏های تکفیری سلفی؛ حربه نظام سلطه برای تفرقه درجهان اسلام

ظهور گروه‏های تکفیری سلفی؛ حربه نظام سلطه برای تفرقه درجهان اسلام

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: ظهور گروه‏های تکفیری، سلفی، حربه نظام سلطه برای تفرقه در جهان اسلام است. به گزارش پرس شیعه، دکتر داود عامری در نشست شورای هماهنگی نهادهاو سازمانهای همراه در برگزاری همایش ائتلاف...