نظریه پرداز سلفی حکم به تکفیر معارضین داد

نظریه پرداز سلفی حکم به تکفیر معارضین داد

"ابو محمد المقدسی" نظریه پرداز سلفی حکم به "ارتداد" گروه های شرکت کننده در عملیات "سپر فرات" تحت نظر ترکیه برای مبارزه با گروه تروریستی "داعش" در "حلب" داد. به گزارش پرس شیعه؛ وی در صفحه خود در "تویتر" نوشت: بسیاری درباره حکم...