صدر: فهرست نامزد های کابینه جدید عراق نهایی شد

صدر: فهرست نامزد های کابینه جدید عراق نهایی شد

رهبرگروه صدر درعراق از توافق با کمیته نظارت بر انتخاب وزرای تکنوکرات درباره تشکیل ترکیب جدید کابینه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق، روز سه شنبه در نشستی مطبوعاتی که بعد از رایزنی با کمیته...