دعوت تیپ امام صادق از ملت برای حماسه آفرینی در روز قدس

دعوت تیپ امام صادق از ملت برای حماسه آفرینی در روز قدس

تیپ ۸۳ امام جعفر صادق (ع) با صدور طلاعیه ای از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت و تصریح کرد: ملت روزه دار ایران با حضور گسترده‌ و پرشور خود در راهپیمائی‌ روز قدس‌ بار دیگر خوابهای‌ آشفته‌ مستکبران‌ را...