آغاز ثبت نام خواهران در دوره ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

آغاز ثبت نام خواهران در دوره ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) ویژه خواهران آغاز شد. به گزارش پرس شیعه؛ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، برای سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های، مدیریت آموزشی و معارف اسلامی و...