تمسک به ثقلین ؛ تنها راه سعادت جامعه بشری سلسله نوشتار های آیت الله صافی در رمضان؛

تمسک به ثقلین ؛ تنها راه سعادت جامعه بشری

نوزدهمین یادداشت از سلسله نوشتارهای حضرت ‌آیت الله صافی گلپایگانی با عنوان قرآن؛ کتاب زندگی منتشر شد که قرآن کریم و مکتب اسلام اسلام را راه خیر و سعادت معرفی می کند و بر لزوم حاکمیت قرآن در همه برنامه‌ها تأکید...